TOPEK – Oil.cz, a.s.

Laboratoř

Laboratoř

V prostorách daňového skladu probíhá ještě před naskladněním kontrola nejdůležitějších parametrů přijímané hmoty, aby nedošlo ke kontaminaci zboží, již uloženého ve skladovacích nádržích. V případě pochybností je příslušný vzorek odeslán do akreditované laboratoře, kde jsou parametry zboží ověřeny.

Průběžně jsou rovněž kontrolovány kvalitativní ukazatele skladovaného zboží odběrem vzorků přímo ze zásobníků. Odběr všech vzorků probíhá standardním způsobem, který zaručuje řádnou vypovídací hodnotu kvalitativních parametrů, uvedených v atestu. Veškeré odebrané vzorky jsou po dobu několika týdnů archivovány, pro potřeby zpětného ověření kvality.

Vybavení laboratoře

ADU 5 – Anton-Paar

ADU 5 – Anton-Paar Destilační přístroj

Použití:

  • Destilační zkouška dle normy EN ISO 3405

  • Cetanový index dle normy EN ISO 4264

DMA 35 – Anton-Paar

DMA 35 – Anton-Paar

Použití: Hustota při 15 °C, aktuální hustota dle normy EN ISO 12185

Přesnost: Hustota: 0,001 g/cm³, Teplota: 0,2 °C

Callisto 100 – Anton-Paar

Callisto 100 – Anton-Paar

Použití: CFPP dle normy EN 116

Měřící rozsah: od −51 °C do +20 °C

Xplorer TS – Pragolab

Xplorer TS – Pragolab Detektor na bázi UV fluorescence

Použití: Obsah síry dle normy EN ISO 20846

Xplorer TS – Pragolab

AVATAR 320 – Nicolet FT-IR spektrometr

Použití: Obsah FAME v motorové naftě dle normy EN ISO 14078

Rozsah: spektrální rozsah 7800–350 cm−1